Doctor Heart

zwiększenie świadomości czynników ryzyka, profilaktyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych

Czytaj dalej

Doctor Baby

poprawa przeżywalności okołoporodowej zarówno noworodków, jak i matek, a także wprowadzenie lepszych standardów opieki podczas ciąży i połogu

Czytaj dalej

Africa Care

wzrost wiedzy na temat praw kobiet i dzieci, wsparcie młodych ludzi w rozwijaniu swoich zdolności w atmosferze wzajemnego szacunku i otwieranie dla nich świata pełnego możliwości, a nie ograniczeń

Czytaj dalej

Doctor Shock

edukacja personelu medycznego oraz lokalnej społeczności, dotycząca pierwszej pomocy i postępowania w stanach nagłych

Czytaj dalej

Doctor Smile

edukacja przez zabawę, rozwój umiejętności psychoruchowych, manualnych, nauka współpracy w radosnej atmosferze

Czytaj dalej

Doctor Newborn

zwiększanie szansy na przeżycie wcześniaków oraz edukacja kadry lekarskiej w zakresie opieki noworodków

Czytaj dalej

Doctor Skin

edukacja społeczności na temat szkodliwych skutków działania promieni słonecznych oraz metodach ochrony przed nimi

Czytaj dalej

BezMedyczni

poprawa dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych dla osób objętych wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalejJak pomóc?

Wspólnie nieśmy wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Dokonaj wpłaty na rzecz Doctors Africa.