Dr Shock

Tanzania, Uganda

Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Afryce wschodniej są urazy. Stąd niezwykle ważna jest edukacja lokalnej ludności, dotycząca wszystkim nam znanych schematów postępowania przy urazach i pierwszej pomocy.

Czytaj dalej

BezMedyczni

Kraków, Polska

Projekt realizowany w Polsce, w Krakowie. Ma na celu poprawę dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych dla osób objętych wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej

Doctor Heart

Tanzania, Uganda

Choroby sercowo – naczyniowe są jedną z częstszych przyczyn śmierci na całym świecie, także na afrykańskim lądzie.

Czytaj dalej

Baby Doctor

Tanzania, Uganda

Naszymi działaniami chcemy poprawić warunki okołoporodowe zarówno matek, jak i dzieci.

Czytaj dalej

Africa.Care

Tanzania, Uganda

Chcemy propagować wiedzę o skutkach przemocy wobec nieletnich, ale też podnosić wiedzę na temat praw kobiet i dzieci w świecie przepełnionym przemocą.

Czytaj dalej

Wesprzyj nas

Wspólnie nieśmy pomoc tym, którzy tego potrzebują. Dokonaj wpłaty na rzecz Doctors Africa.