Doctor Heart

Choroby sercowo – naczyniowe są jedną z częstszych przyczyn śmierci na całym świecie, także na afrykańskim lądzie.

Czytaj dalej

Doctor Baby

Naszymi działaniami chcemy poprawić warunki okołoporodowe zarówno matek, jak i dzieci.

Czytaj dalej

Africa Care

Chcemy propagować wiedzę o skutkach przemocy wobec nieletnich, ale też podnosić wiedzę na temat praw kobiet i dzieci w świecie przepełnionym przemocą.

Czytaj dalej

Doctor Shock

Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Afryce wschodniej są urazy. Stąd niezwykle ważna jest edukacja lokalnej ludności, dotycząca wszystkim nam znanych schematów postępowania przy urazach i pierwszej pomocy.

Czytaj dalej

Doctor Smile

W ramach tego projektu postanowiliśmy dawać dzieciom choć odrobinę radości. Pragniemy, aby każde z nich miało przestrzeń i czas dla siebie na odpoczynek oraz rozwijanie swoich talentów.

Czytaj dalej

Doctor Tooth

Projekt dentystyczny mający na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności dotyczącej prawidłowej higieny jamy ustnej.

Czytaj dalej

Doctor Football

Projekt nakierowany na promowanie zdrowego stylu życia i rozwój umiejętności sportowych młodzieży w krajach wschodniej Afryki.

Chcemy zebrać i dostarczyć do szkół w Ugandzie: piłki, koszulki oraz buty sportowe.

Czytaj dalej

Doctor Cut

W krajach afrykańskich nie jest powszechne kształcenie lekarzy pod konkretne specjalizacje.

Stworzyliśmy projekt Doctor Cut, aby umożliwić lokalnemu personelowi doskonalenie swoich umiejętności zabiegowych.

Czytaj dalej

BezMedyczni

Kraków, Polska

Projekt realizowany w Polsce, w Krakowie. Ma na celu poprawę dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych dla osób objętych wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej

Wesprzyj nas

Wspólnie nieśmy pomoc tym, którzy tego potrzebują. Dokonaj wpłaty na rzecz Doctors Africa.