Doctor Heart

zwiększenie świadomości czynników ryzyka, profilaktyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych

Czytaj dalej

Doctor Baby

poprawa przeżywalności okołoporodowej zarówno noworodków, jak i matek, a także wprowadzenie lepszych standardów opieki podczas ciąży i połogu

Czytaj dalej

Africa Care

wzrost wiedzy na temat praw kobiet i dzieci, wsparcie młodych ludzi w rozwijaniu swoich zdolności w atmosferze wzajemnego szacunku i otwieranie dla nich świata pełnego możliwości, a nie ograniczeń

Czytaj dalej

Doctor Shock

edukacja personelu medycznego oraz lokalnej społeczności, dotycząca pierwszej pomocy i postępowania w stanach nagłych

Czytaj dalej

Doctor Smile

edukacja przez zabawę, rozwój umiejętności psychoruchowych, manualnych, nauka współpracy w radosnej atmosferze

Czytaj dalej

Doctor Tooth

edukacja dzieci w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej oraz poprawa opieki stomatologicznej

Czytaj dalej

Doctor Football

promowanie zdrowego stylu życia i rozwój umiejętności sportowych młodzieży we wschodnich krajach Afryki

Czytaj dalej

Doctor Cut

wsparcie personelu medycznego w doskonaleniu umiejętności zabiegowych, a także terapia pacjentów według światowych standardów medycznych

Czytaj dalej

BezMedyczni

Kraków, Polska

Projekt realizowany w Polsce, w Krakowie. Ma na celu poprawę dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych dla osób objętych wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalejJak pomóc?

Wspólnie nieśmy wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Dokonaj wpłaty na rzecz Doctors Africa.