Akty przemocy wobec nieletnich, wykorzystywanie seksualne i okaleczanie kobiet, ale też nierówność płciowa odciskają piętno na jednostkach, ich rodzinach oraz całych społeczeństwach w Afryce.

Wierzymy, że tym problemom da się zapobiegać. Chcemy podnosić wiedzę na temat praw kobiet i dzieci, pomóc młodym ludziom rozwijać swoje zdolności w atmosferze wzajemnego szacunku i otworzyć dla nich świat pełen możliwości, a nie ograniczeń.

 

Wesprzyj nas

Wspólnie nieśmy pomoc tym, którzy tego potrzebują. Dokonaj wpłaty na rzecz Doctors Africa.