Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi: “Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.” (art.3); “Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.” (art.5).

W ramach projektu Africa Care chcemy zapobiegać aktom przemocy wobec nieletnich, wykorzystywaniu seksualnemu oraz okaleczaniu kobiet i dzieci. Te problemy odciskają piętno na całych społecznościach w wielu miejscach Afryki. Nie możemy pozwolić na łamanie podstawowych praw człowieka. Pragniemy podnosić wiedzę na temat praw kobiet i dzieci, pomóc młodym ludziom rozwijać swoje zdolności w atmosferze wzajemnego szacunku i otworzyć dla nich świat pełen możliwości, a nie ograniczeń.

Podczas tegorocznej misji przeprowadziliśmy warsztaty “Przemoc rówieśnicza i budowanie własnej wartości”, w których wzięło udział 250 dzieci. Pozostajemy w ciągłym kontakcie mailowym z naszymi podopiecznymi, aby nadal budować w nich poczucie wartości własnej i drugiego człowieka. Nasze działania pokazały, jak ważne jest poświęcanie dzieciom uwagi, motywowanie ich, docenianie, bo każde dziecko jest wyjątkowe i to od niego zależy, jak będzie wyglądać jego przyszłość.