Afryka Wschodnia boryka się z jednym z najwyższych wskaźników śmiertelności okołoporodowej kobiet i noworodków.
 
Okres noworodkowy, czyli pierwsze 28 dni życia dziecka, wiąże się z najwyższym ryzykiem zgonu. Co roku w Afryce rocznie umiera aż 1.12 miliona noworodków, a ponad połowa tej liczby dotyczy Afryki Wschodniej. Do głównych przyczyn zgonu zalicza się wcześniactwo, niską masę urodzeniową, jak również infekcje i urazy okołoporodowe. Prawie połowa porodów odbywa się bez asysty personelu medycznego, a zarówno kobiety po porodzie, jak i dzieci nie otrzymują opieki lekarskiej. Wyszkolenie personelu medycznego i zapewnienie odpowiedniej opieki okołoporodowej mogłoby zmniejszyć śmiertelność aż o 2/3!

Głównymi przyczynami śmierci okołoporodowej matek są krwotok, infekcje, nadciśnienie i aborcje. Jedna trzecia kobiet ciężarnych w Afryce Wschodniej nie skorzystała z żadnej wizyty lekarskiej podczas trwania ciąży.
Naszym celem jest przede wszystkim edukacja personelu medycznego do opieki okołoporodowej, przy użyciu nowoczesnych schematów postępowania i sprzętu, m.in. KTG. Chcemy też zwiększać świadomość kobiet w ciąży odnośnie możliwych zagrożeń w jej trakcie i pomocy, jaką mogą uzyskać od lekarzy.

Wesprzyj nas

Wspólnie nieśmy pomoc tym, którzy tego potrzebują. Dokonaj wpłaty na rzecz Doctors Africa.