Projekt realizowany w Polsce, w Krakowie. Ma na celu poprawę dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych dla osób objętych wykluczeniem społecznym.