Powikłania ciąży i porodu są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Tanzanii. Na 1000 tys. porodów umiera średnio 450 kobiet, a okołoporodowo umiera 25 noworodków na 1000 żywych urodzeń. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec tych statystyk. Uwzględniając problemy i potrzeby lokalnej społeczności stworzyliśmy projekt Doctor Baby.

Naszym celem jest poprawa przeżywalności okołoporodowej zarówno noworodków, jak i matek, a także wprowadzenie lepszych standardów opieki podczas ciąży i połogu. Ponadto prowadzimy działania zmierzające do poprawy wykrywalności nowotworów narządów rozrodczych, konsultacje medyczne, badania specjalistyczne oraz zabiegi ginekologiczne. Jednym z ważniejszych aspektów projektu Doctor Baby jest edukacja personelu medycznego w zakresie obsługi USG i kolposkopu, przeprowadzania resuscytacji noworodka oraz innych badań i konsultacji ginekologicznych.

W trakcie misji 2019 przeprowadziliśmy następujące szkolenia:

 • Podstawy USG, USG w położnictwie i ginekologii (20 przeszkolonych osób)
 • Kolposkopia (20 przeszkolonych osób)
 • Rak szyjki macicy (5 przeszkolonych osób)
 • NLS resuscytacja noworodka (15 przeszkolonych osób)
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie USG jamy brzusznej (2 przeszkolone osoby)
 • Ćwiczenia praktyczne z kolposkopii (2 przeszkolone osoby)
 • Niepłodność (6 przeszkolonych osób)

Podczas misji 2019 wykonano następujące badania:

 • Screening w kierunku raka szyjki macicy; kolposkopia – próba z kwasem octowym oraz próba Schillera (ponad 180 pacjentów)
 • Badanie ultrasonograficzne przezpochwowe oraz przezbrzuszne (ponad 200 pacjentów)
 • Screening w kierunku nowotworów piersi – badanie palpacyjne oraz ultrasonograficzne (ponad 200 pacjentów)
 • Badanie drożności jajowodów (2 pacjentów)
 • Myomektomia i cystektomia (1 pacjent)
 • LEEP (2 pacjentów)
 • Cięcie cesarskie (1 pacjent)
 • Konsultacje mężczyzn (4 pacjentów)
 • Konsultacja zaburzeń różnicowania płci – hermafrodytyzm (1 pacjent)

W artykule 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytamy: „Macierzyństwo i dzieciństwo upoważniają do specjalnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno urodzone w związku małżeńskim jak i poza nim, korzystają z jednakowej ochrony socjalnej.” Pragniemy, aby każdy człowiek na naszej planecie mógł w pełni korzystać z jego podstawowych praw.