Powikłania ciąży i porodu są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Tanzanii. Na 1000 tys. porodów umiera średnio 450 kobiet, a okołoporodowo umiera 25 noworodków na 1000 żywych urodzeń. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec tych statystyk. Uwzględniając problemy i potrzeby lokalnej społeczności stworzyliśmy projekt Doctor Baby.

Naszym celem jest poprawa przeżywalności okołoporodowej zarówno noworodków, jak i matek, a także wprowadzenie lepszych standardów opieki podczas ciąży i połogu. Ponadto prowadzimy działania zmierzające do poprawy wykrywalności nowotworów narządów rozrodczych, konsultacje medyczne, badania specjalistyczne oraz zabiegi ginekologiczne. Jednym z ważniejszych aspektów projektu Doctor Baby jest edukacja personelu medycznego w zakresie obsługi USG i kolposkopu, przeprowadzania resuscytacji noworodka oraz innych badań i konsultacji ginekologicznych.