Doctor Football – projekt nakierowany na promowanie zdrowego stylu życia i rozwój umiejętności sportowych młodzieży w krajach wschodniej Afryki. Chcemy zebrać i dostarczyć do szkół w Ugandzie: piłki, koszulki oraz buty sportowe. Projekt ma na celu propagowanie uprawiania sportu wśród lokalnej młodzieży oraz poprawę warunków w jakich młodzież uprawia sport w Ugandzie. Ponadto rozpoczynamy współpracę ze szkołami i klubami sportowymi na terenie Polski w celu propagowania tematu pomocy humanitarnej.