Choroby sercowo – naczyniowe są jedną z częstszych przyczyn śmierci na całym świecie, także na afrykańskim lądzie. 

W liczącej ponad 41 mln mieszkańców Ugandzie, na 10 tys. mieszkańców przypada zaledwie 1 lekarz. Według szacunków, w całym kraju pracuje niespełna 100 lekarzy specjalistów kardiologii. Jest to zatrważająco niska liczba, zwłaszcza że choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

W odpowiedzi na tę sytuację powstał projekt Doctor Heart. Jego założeniem jest wsparcie lokalnego systemu opieki zdrowotnej poprzez prowadzenie szkoleń, dostarczenie niezbędnego sprzętu medycznego i naukę jego obsługi. Ważnym elementem naszej współpracy są konsultacje z lokalnymi lekarzami za pomocą telemedycyny w czasie, gdy nie jesteśmy obecni na miejscu. Przeprowadzamy także działania edukacyjne rozmawiając z pacjentami o czynnikach ryzyka oraz profilaktyce najczęstszych chorób.

W trakcie tegorocznej misji przeprowadziliśmy następujące szkolenia:

  • Podstawy obsługi aparatu EKG (10 przeszkolonych osób)
  • Protokoły ultrasonograficznych badań FAST i FATE (10 przeszkolonych osób)

Podczas misji 2019 wykonano następujące badania:

  • EKG (190 pacjentów)
  • USG serca (165 pacjentów)

W artykule 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytamy: „Każdy człowiek ma prawo do poziomu życia odpowiadającego potrzebom zdrowia i zapewniającego dobrobyt jemu i jego rodzinie, łącznie z wyżywieniem, odzieżą, mieszkaniem, opieką medyczną i niezbędnymi świadczeniami socjalnymi oraz ma prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, podeszłego wieku lub utraty środków utrzymania w następstwie okoliczności niezależnych od niego.”

Pragniemy, aby każdy człowiek na naszej planecie mógł w pełni korzystać z jego podstawowych praw.