Neonatologia w Afryce wymaga ogromnego wsparcia. W szpitalach nie ma specjalistycznego sprzętu do wentylacji i monitorowania najmniejszych pacjentów. Brakuje także leków i preparatów niezbędnych w opiece nad wcześniakami, poprawiających ich szanse na przeżycie.

Z tego powodu podczas misji w Maganzo w Tanzanii powstał projekt Doctor Newborn, którego koordynatorką jest lek Katarzyna Starzec.

Podczas naszej misji udało nam się przeprowadzić ponad sto konsultacji pediatrycznych. Pomagaliśmy dzieciom w każdym wieku, z chorobami zarówno ostrymi, jak i przewlekłymi. Szkoliliśmy personel medyczny w zakresie opieki, odpowiedniego odżywiania oraz leczenia noworodków. Przeprowadziliśmy również warsztaty z resuscytacji noworodka oraz szkoliliśmy lekarzy w zakresie USG.