Jedną z częstych przyczyn zgonów w Ugandzie są urazy. Dotyczą one w większości ludzi młodych i są spowodowane wypadkami komunikacyjnymi, upadkami, przemocą czy urazami podczas prac na terenach wiejskich. Edukacja dotycząca pierwszej pomocy i postępowania w stanach nagłych w wielu miejscach nie spełnia podstawowych kryteriów, a pacjent urazowy nie otrzymuje odpowiedniego leczenia ze względu na brak specjalnych oddziałów. 

Dlatego niezwykle ważna jest edukacja lokalnej ludności, dotycząca wszystkim nam znanych schematów postępowania przy urazach i pierwszej pomocy. Zależy nam również na edukacji personelu szpitali w zakresie zaawansowanej pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ALS i BLS.

Podczas tegorocznej misji przeprowadziliśmy szkolenie BLS, w którym wzięło udział 70 uczniów oraz 10 osób z personelu medycznego. Kurs ma za zadanie poprawę opieki i zaopatrzenia medycznego pacjenta urazowego. Pragniemy dalej edukować w tym zakresie coraz większą liczbę mieszkańców Ugandy oraz wdrażać personel medyczny w bardziej wymagające zabiegi medyczne ratujące życie.