Jak pomóc?

Wspólnie nieśmy wsparcie tym, którzy tego potrzebują. Dokonaj wpłaty na rzecz Doctors Africa.